Fair Trade Masnach Teg

 

Fair Trade helps farmers get a fair amount of money for their produce. It also helps families have a better life and it helps them have better conditions.

You can get Fair Trade bananas, chocolate, tea, coffee and many other things.

Ysgol Brechfa has been learning about Fair Trade and have made posters and we wrote letters to Thorntonís, Cadburyís and Nestle. We put the posters up in Bryn Stores to persuade people to buy Fair Trade goods. We have got a reply from Thorntonís saying that although they do not use Fair Trade suppliers they try to make sure that working conditions are good for the chocolate growers. We have also had a Fair Trade tea party and we all enjoyed trying to persuade people to eat as many Fair Trade goods as possible.

Arwel Davies and Felix Helliwel

 

Rydyn ni yn meddwl bod e yn bwysig bod pobol mewn gwledydd tlawd yn cael pris teg am eu gwaith caled nhw. Y pwynt o Masnach Deg ydy ceisio cael pobol i brynu pethau Masnach Deg i helpu pobol a ffermwyr tlawd i gael digon o arian i brynu pethau fel bwyd, dwr fresh, trydan a llyfrau fel bod eu plant nhw yn gallu mynd iír ysgol a cael addysg mor dda ag y gallan nhw. Oherwydd os ydyír teuluoedd ddim yn cael digon o arian maeín rhaid iír plant bach ddechrau gweithio yn ifanc iawn. Mae rhai pentrefi wedi casglu eu arian i brynu ambiwlans a moddion. Rydyn ni wedi cael parti Masnach Deg yn yr ysgol- roedd y bwydydd i gyd yn rai Masnach Deg. Fe wnaeth Blwyddyn tri a phedwar bosteri lliwgar i roi lan yn siop Bryn Stores yn y pentref er mwyn perswadio pobl i brynu nwyddau Masnach Deg. Rydyn ni yn ddiolchgar iawn i bob un oedd wedi dod iír parti a cofiwch brynu pethau Masnach Deg yn y dyfodol.

Sophie Davies a Josh Joynson